Ponúkame Vám vedenie podvojného účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve: 

 • Vedenie účtovníctva pre fyzické aj právnické osoby - platcov aj neplatcov DPH
 • Kontrola formálnej správnosti prevzatých dokladov k zaúčtovaniu, upozornenie na nedostatky a ich odstránenie
 • Vedenie DPH a spracovanie daňových priznaní, súhrnných výkazov a hlásení
 • Evidenciu drobného a investičného majetku
 • Spracovanie dani z motorových vozidiel
 • Spracovanie štatistických výkazov
 • Rekonštrukciu, respektíve spätné spracovanie účtovnej evidencie
 • Príprava účtovníctva k daňovej kontrole:
  • kontrola správnosti zaúčtovania dokladov
  • kontrola daňových priznaní
  • kontrola výkazov
  • posúdenie oprávnenosti nákladov
 • Spracovanie účtovnej závierky, súvahy, výkazov ziskov a strát, Daňového priznania k dani z príjmu a výpočet dani v rámci legálnych možností optimalizácie.