V našej spoločnosti Vám zabezpečíme vedenie mzdovej a personálnej agendy od A - Z:

 • Mzdová evidencia
 • Dohodnutie podkladov pre spracovanie miezd
 • Výplatné pásky pre zamestnancov
 • Spracovanie výkazov pre zdravotnú poisťovňu, sociálnu poisťovňu i daňový úrad
 • Spracovanie štvrťročných a ročných výkazov pre daňový úrad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 • Bankové príkazy
  • na úhradu miezd pracovníkom vrátane zrážok
  • všetkým poistným fondom
  • na odvod preddavkovej dane
 • Potvrdenia o príjme
 • Prehľad dovoleniek
 • Štatistické výkazy
 • Výstupy pri ukončení pracovného pomeru

Navyše Vám poradíme pri optimalizácii mzdových nákladov a pomôžeme s nastavením pracovných vzťahov.


V oblasti personalistiky ponúkame:

 • Príprava pracovných zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti a iných pracovných zmlúv
 • Prihlášky a odhlášky zamestnancov
 • Vedenie personálnej evidencie