V sústave jednoduchého účtovníctva ponúkame:

  • jednoduché účtovníctvo pre platcov a neplatcov DPH
  • zaevidovanie dokladov do peňažného denníka
  • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
  • vedenie knihy bankových dokladov
  • evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
  • vedenie pokladničnej knihy
  • vedenie odpisových kariet
  • vedenie DPH a spracovanie daňových priznaní, súhrnných výkazov a hlásení
  • spracovanie Daňového priznania k dani z príjmu fyzickej osoby a výpočet dani v optimálnej výške v rámci zákonných možností